de Koning & Partners Telefoon: 06 2336 4066  
de Koning & Partners

Management Development
Veranderstrategieën
Persoonlijke Effectiviteit
LeiderschapsontwikkelingTeamcoachingOpen programma's
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Insights Discovery  
Wat is Insights Discovery?

Insights Discovery® biedt een helder begrippenkader om in individuele trajecten en in organisaties over complexe (persoonsgebonden), vaak sensitieve, zaken te kunnen praten. Door de gehanteerde methodiek, kunnen deze onderwerpen op heldere wijze meetbaar gemaakt worden.

Hoe kan Insights Discovery® gebruikt worden?

De methode kan gebruikt worden ter verhoging van de effectiviteit van

  • personen
  • teams
  • organisaties
  • sales
  • leiderschap

Op basis van de theorie van Jung heeft Insights Discovery een test ontwikkeld, waarin door middel van het invullen van een beperkt aantal vragen (via internet, tijdsinvestering 20 tot 30 minuten) een uitermate accuraat persoonlijkheidsprofiel van een deelnemer kan worden gemaakt.

De deelnemer ontvangt als resultaat een uitgebreid verslag (Discovery Profiel), waarin zijn of haar psychologisch profiel wordt uitgelegd. Mijn ervaring is dat na het lezen van dit profiel er veel ‘op z’n plek valt’ en dat men tevens leert waar de belangrijkste kansen liggen voor zelfontwikkeling.

Het instrument is ook uitermate geschikt bij teamtrainingen. De individuele scores worden dan bij elkaar gebracht in een gezamenlijk teamwiel. Ook is het instrument te gebruiken als 360 graden feedbackmethode.

Waar is Insights Discovery op gebaseerd?

Insights is gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de psychologie en het doorgronden van de psychologische typeringen van mensen. Het uitgangspunt van Jung was daarbij dat elk mens uniek is, maar ook dat ieder mens bepaalde diep gewortelde psychologische voorkeuren heeft, die hem een bepaalde kijk op situaties geeft. Het gedrag dat voortkomt uit deze voorkeuren bepaalt bijvoorbeeld de wijze van communiceren, het nemen van besluiten, samenwerking en leidinggeven.

Wellicht zijn er situaties in je organisatie waarbij deze Insights Discovery test een welkome aanvulling kan zijn op persoonlijke - en teamontwikkeling.

Indien je meer informatie wilt hebben over deze test en werkwijze maak ik graag een afspraak met je om deze mail persoonlijk toe te lichten.

Naast Insights Discovery ben ik ook volledig geaccrediteerd voor: Waardenmanagement (Spiral Dynamics)

Personal 2005 cg jung verhandeln