de Koning & Partners Telefoon: 06 2336 4066  
de Koning & Partners

Management Development
Veranderstrategieën
Persoonlijke Effectiviteit
LeiderschapsontwikkelingTeamcoachingOpen programma's
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  de Koning & Partners


DE KONING & PARTNERS IS EEN ORGANISATIE GEDREVEN DOOR INZICHT EN ONTWIKKELING
Naarmate producten en diensten steeds meer op elkaar gaan lijken, zal het onderscheidend vermogen van organisaties zich meer en meer gaan toespitsen op haar medewerkers en de competenties waarover zij kunnen beschikken. Organisatie- en persoonlijke ontwikkeling worden meer en meer een onderdeel van de strategie van organisaties.

DE KONING & PARTNERS MISSIE IS KOSTBARE GROEI EN ONTWIKKELING TE REALISEREN...
Professioneel goed opgeleide medewerkers, in combinatie met persoonlijke effectiviteit, optimale samenwerking en interactie binnen (management)teams zijn van belang voor het succes van organisaties. Het helpt organisaties
om sneller en adequater in te spelen op veranderingen en bepaalt uiteindelijk het voortbestaan van de organisatie op de lange termijn.

… MET ALS UITGANGSPUNT DE ONTWIKKELVRAAG VAN DE KLANT
De Koning & Partners werkt graag voor kleine tot grote (internationale) ondernemingen en non-profit organisaties die beseffen dat mensen bepalend zijn voor het resultaat en de continuïteit van de organisatie.

DE KONING & PARTNERS HEEFT EEN CREËRENDE CULTUUR

Professionaliteit, ruime bedrijfservaring, betrokkenheid en enthousiasme kenmerken onze aanpak. De Koning & Partners is de partner bij uitstek bij de ontwikkeling en het beheer van het menselijk kapitaal in uw organisatie.

JARENLANGE ERVARING EN FEEDBACK GARANDEREN DE HOOGSTE KWALITEIT

DE KONING & PARTNERS DRAAGT HAAR IDEEËN UIT NADAT ZE OP SPECIALE BIJEENKOMSTEN GETOETST ZIJN BIJ KLANTEN