de Koning & Partners Telefoon: 06 2336 4066  
de Koning & Partners

Management Development
Veranderstrategieën
Persoonlijke Effectiviteit
LeiderschapsontwikkelingTeamcoachingOpen programma's
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  de Coach Approach  


Hét nieuwe standaardwerk over veranderen voor personeelsmanagers en leidinggevenden.

Voor een duurzame of fundamentele organisatieverandering is een integrale visie en benadering nodig. De Coach Approach is een filosofie, een manier van kijken en tevens een benaderingswijze voor het ontwikkelen en veranderen van mensen en organisaties. De coachende benadering draagt geen nieuwe veranderingsmodellen of methoden aan, maar plaatst deze in een kader, van waaruit veranderingen benaderd kunnen worden.

Het boek bestaat uit drie delen.

  • Deel 1 handelt over de principes en paradigma’s van het veranderen van mensen en organisaties.
  • Vervolgens wordt dit in Deel 2 verder uitgewerkt voor de toepassingsgebieden van Human Resources Management, leiderschap en veranderingsmanagement. Van elk van deze gebieden worden eerst hedendaagse visies cq modellen toegankelijk samengevat, waarna door middel van casuïstiek de coachende benadering praktisch gemaakt wordt. De nabeschouwing van de redactie op de cases, maken de keuzes en zienswijzen van de veranderaars in de cases duidelijk.
  • Deel 3 van het boek gaat in op een aantal praktische en organisatorische aspecten van de coachende benadering zoals begeleidingsvormen, bereik, inzet en inkoop van 1-op-1 coaching en teamcoaching in organisaties.
    Elk deel heeft verwijzingen naar boeken en sites en het boek kent ook een uitgebreide woordenlijst van begrippen uit het vakjargon.

De Coach Approach is toegankelijk en overzichtelijk.
Door de opzet en vormgeving is het boek ook te gebruiken om snel overzicht te krijgen op bepaalde deelgebieden of onderwerpen met betrekking tot veranderen van mensen in organisaties. Het boek is bedoeld voor iedereen die in de praktijk een sturende, begeleidende of adviserende rol speelt bij vraagstukken op het gebied van veranderingen in organisaties.

Veranderingen op het niveau van een team, afdeling of de organisatie als totaal. Het boek biedt een kader om tot een visie te komen en uitgangspunten en randvoorwaarden te formuleren waarmee het veranderproces vorm kan worden gegeven.

Het auteursteam omvat een keur aan experts en ervaringsdeskundigen. Zo zijn er bijdragen van de hoogleraar Wessel Ganzevoort, van consultants als Loek Wijchers, van organisaties zoals Heineken University, Twijnstra Gudde, Albert Heijn, Rijkswaterstaat, De Baak, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een grote bank en van gemeenten en MKB-bedrijven, en vanuit de coachingbranche.

De redactie wordt gevormd door Henk de Koning, Niko Stammes, Anne Kooij en Bart van Baarsen.

Het boek De Coach Approach is verkrijgbaar bij elke boekhandel en kost € 55,- incl. BTW.

U kunt het boek ook bestellen via www.coachapproach.nl. ISBN 90-78123-028.
Bij dit boek krijgt u gratis een CD-ROM met 40 Coachingactiviteiten en 99 Coachingformulieren.